שהם, רח' קדם מס' 77 מגרש 2343 א'

תוכנית מק/ שה/ 69/ 9/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שהם, רח' קדם מס' 77 מגרש 2343 א'
מספר: מק/ שה/ 69/ 9/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקלה בקו בנין קדמי 4.60 מ' במקום 5.00 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
שהם, רח' קדם מס' 77 מגרש 2343 א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6853חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/1996תאריך פרסום: 21/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4430. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה ברשומות15/03/1996תאריך פרסום: 15/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4391. שנה עברית: התשנו .