שוהם.

תוכנית גז/ במ/ 69/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: שוהם.
מספר: גז/ במ/ 69/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי יעוד שטחים (כולל מחקלאי ומיעודים אחרים,
שאושרו בתמ.גז / במ / 69 / 9)לבניה ליעודים הבאים:
1)מגורים חד-משפחתיים. 2 מגורים דו-משפחתיים
.3) מגורים "ב"(טוריים).4)מגורים "ב-"1(מדורגים)
.5) מגורים "ב-"2(מדורגים משולבים).6)מגורים "ג"
רוויה).7)יעוד שטח לבניני ציבור.8)יעוד שטח למסחר,
למרכז תחבורה ומתקנים הנדסיים.9)יעוד שטחים
לצבוריים פתוחים פרטיים פתוחים.10)יעוד שטחים
לאזורי עתיקות.11)התוויה ויעוד שטח לדרכים וביטול
דרכים מאושרות.12)ביטול כניסה דרומית מאושרת לישוב
קביעת כניסה חדשה משותפת לבית עריף וכפר טרומן ומחנה
נבאלה.13)חיבור כביש 20 משהם לכביש 444 .14) קביעת
תואי להסדרת נחל בית עריף.15)הגדלת שטח למרכז תרבות
ע"י שינוי יעוד מצבורי פתוח,וביטול שטח מועדון תרבות
16א.ביטול מגרש 4012 (לחלק לבניני ציבור).ב.הכללת
חלקות וח"ח הכלולות בגז / במ / 69 / 9 ושלא הופיעו
בפרסומים של התכנית הנ"ל.ג. לבצע חלוקה חדשה כ
מסומן בתשריט.ד.ביטול מגרשים שאושרו בגז / במ / 69 /
9 לפיתשריט.ה. קביעת הוראות לבינוי ולפיתוח השטח.ו.
קביעת תנאים לביצוע התכנית. (ראה המשך עיקרים ב"מקום

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
ישוב: אביחיל
שוהם.
תכנית גז / במ / 69 / 9
ז. שינויים כלליים בתשריט ובתקנון בתכ' גז / ב
מ / 69 / 9. ח. קביעת תוואי חדש לקטע כביש 444 (עוקף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4121חלק6954-60, 67-68, 72-73
4122חלק44-61, 75-83, 89-108, 114-11742-43, 62-68, 72, 84-87, 109, 112, 118-119
4123חלק8-9, 11-13, 16-34, 39-45, 62-72, 175-176
4124חלק7, 13-14, 16-17, 50, 137-138, 174-175, 1845-6, 8-12, 15, 18-30, 39, 47, 49, 51-59, 65, 77-80, 100-109, 111-114, 126-128, 130-136, 139, 145-147, 151-153, 156-161, 163-173, 176-179, 181-183
4125חלק1-7, 46-48, 51-52, 62-64, 788, 19-26, 29, 34-36, 45, 49-50, 59, 61, 65-70, 72-77, 79-84, 88, 116-118, 173, 176, 183, 185-186, 191, 193-194, 201-204, 207
4126חלק2, 7-9, 38-40, 42-43, 86-94, 113-117, 121-144, 150, 1521, 3-6, 10-16, 36-37, 41, 44, 50-52, 55-57, 59, 62-64, 66-68, 70-85, 95-97, 99, 103-112, 118-120, 146-149
4127חלק9, 26-31, 34, 66, 96-97, 99, 108, 1165-8, 12, 20-22, 24-25, 32-33, 35-37, 42-44, 46, 48, 51-53, 55-57, 59-60, 64-65, 68-69, 81-83, 93-95, 98, 100-101, 107, 109-114, 117-118
4128חלק72-74, 77-81, 84, 120
4129חלק2, 53-61, 66, 68-10535-36, 50, 52, 67
4130כל הגוש
4131כל הגוש
4488חלק27-37, 55-60, 63-65, 76-78, 85-86, 90, 95, 97, 104-105, 110-111, 118-121, 126-127, 130, 132-134, 138-140, 145-146, 149-153, 158-163
4489חלק18-58, 7415-17, 59-61, 71-73
4490חלק43, 59-62, 78-85, 108-113
4496חלק23, 92, 100-108, 110
4613חלק55
4614חלק9734, 52-56, 60-64, 67-68, 74-86, 93-96
4615חלק7-121-6, 13-27, 45-46, 48, 51
4616חלק41-42, 45-5539-40, 43-44, 56-62, 69-81
4618חלק23-47, 521, 5-22, 48-50
4619חלק4439-43, 45-46, 74
4797חלק1-17, 19, 24-25, 32, 68, 76, 8818, 20, 23, 69-70, 74-75, 77-78, 87
4798חלק10-12, 16-24, 26, 29-32, 57, 73, 75-79
4799חלק1, 13
4812חלק1-2, 5-7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/1994תאריך פרסום: 30/04/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4211. עמוד: 3177. שנה עברית: התשנד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/04/1994
פרסום לאישור בעיתונים08/04/1994תאריך פרסום בעיתון: 08/04/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/01/1994
החלטה בדיון באישור תכנית06/12/1993
פרסום להפקדה ברשומות03/09/1993תאריך פרסום: 03/09/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4141. עמוד: 4172. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים20/08/1993תאריך פרסום בעיתון: 20/08/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/07/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/07/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/07/1993
החלטה בדיון בהפקדה25/01/1993
קבלת תכנית11/11/1992