שומוש חורג לאנסטלציה

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 761

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: שומוש חורג לאנסטלציה
מספר: גז/ ש/ 761
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשמוש חורג במבנה קיים מאושר כמחסן לאינסטלציה משרדים שרותים פרגולה והריסת גגון.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבני עטרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6308חלק115