שוק אלבלאן לתצוגת מוצרים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 073/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שוק אלבלאן לתצוגת מוצרים
מספר: 073/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שוק אלבלאן לתצוגת מוצרים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19379חלק40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/05/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201016129/05/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201016022/05/2012