שוק קמעונאי - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שוק קמעונאי - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד מגרש לשוק קמעונאי וחנות.
הסמון בתשריט המצורף אינו מבטא את גודל השטח הנותן
את המקום המדוייק של המבנה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1898חלק10-11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/12/1980תאריך פרסום: 11/12/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2678. עמוד: 747. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים15/10/1980
החלטה בדיון באישור תכנית13/10/1980
פרסום להפקדה בעיתונים15/09/1980תאריך פרסום בעיתון: 15/09/1980. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/1980. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/1980.
פרסום להפקדה ברשומות24/11/1977תאריך פרסום: 24/11/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2389. עמוד: 445. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה22/08/1977
קבלת תכנית03/08/1977