שוק קמעוני בנתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שוק קמעוני בנתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח למטרת שוק אזורי והקמאצ שטח לכביש ציבורי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/04/1975תאריך פרסום: 10/04/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2103. עמוד: 1453. שנה עברית: התשלה .
פרסום לאישור בעיתונים28/02/1975
החלטה בדיון בהפקדה28/05/1973
קבלת תכנית25/05/1973