שטח אחסנה במחנה חלץ

תוכנית 6/ 03/ 187/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח אחסנה במחנה חלץ
מספר: 6/ 03/ 187/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח מגורים ושטח חקלאי לפי ת.בץע 6/ 03/ 187 לשטחו אחסנה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןחלץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2171חלק38-40, 42-44, 46-48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3090. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט18/01/2012
החלטה בדיון באישור תכנית16/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות04/12/1983תאריך פרסום: 04/12/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2990. עמוד: 667. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים15/11/1983תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1983.
החלטה בדיון בהפקדה04/07/1983
קבלת תכנית05/05/1983
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית