שטח חקלאי מיוחד, הקמת לול מושב ציפורי

תוכנית ג/ 12978

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח חקלאי מיוחד, הקמת לול מושב ציפורי
מספר: ג/ 12978
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד עפ"י הוראות ג/6540 לצורך הקמת לול( נוסף לקיים ע"פ היתר)
2.קביעת בינוי והנחיות להוצאת היתר.
3.קביעת תכליות הקרקע המותרות לכל יעוד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלצפורי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17620חלק5-6, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9075תכנית מתאר - מושב ציפורי.שינוי
תוכניתג/ 2463מושב ציפורישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/05/2003תאריך פרסום: 27/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5189. עמוד: 2563. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/04/2003
החלטה בדיון באישור תכנית19/02/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2002
פרסום להפקדה ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 827. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים22/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה20/05/2002
קבלת תכנית28/01/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200300519/02/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים26031/12/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200320/05/2002