שטח לאחסנה מושב איתן

תוכנית 6/ 02/ 224/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטח לאחסנה מושב איתן
מספר: 6/ 02/ 224/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור אחסנה ע"י שינוי ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
2. הקלה בקו בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראיתן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2997חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה01/12/2003
קבלת תכנית17/11/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300901/12/2003