שטח לבנייני ציבור והקמת 17 יח"ד - מגורים א'

תוכנית 6/ 03/ 147/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח לבנייני ציבור והקמת 17 יח"ד - מגורים א'
מספר: 6/ 03/ 147/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת 17 יח"ד - מגורים א'
ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים ושינויים
ביעודי קרקע וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירזרחיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2922חלק15, 28, 5150, 52
2923חלק58, 6261, 63
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/12/2001תאריך פרסום: 20/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5040. עמוד: 793. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים30/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/11/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות22/10/2001
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/06/2001
פרסום להפקדה ברשומות25/06/2001תאריך פרסום: 25/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4996. עמוד: 3081. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים25/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2001
קבלת תכנית05/04/2000