שטח לבנייני ציבור, לאזור מגורים א' לשטח לדרך [חניה - מרכז אזורי עזר

תוכנית 8/ 03/ 120/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח לבנייני ציבור, לאזור מגורים א' לשטח לדרך [חניה - מרכז אזורי עזר
מספר: 8/ 03/ 120/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להגדלת שטח לבנייני ציבור בשכונה קיימת ולאזור מגורים א' על ידי שינויים ביעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהעזר

תיאור המיקום:
ישוב: עזר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2505חלק37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ במ/ 69/ 1מרכז עזרביטול
תוכנית8/ במ/ 69תכנית לבנית מגורים מרכז עזר טובים.ביטול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/04/1998תאריך פרסום: 09/04/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4646. עמוד: 3154. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים20/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 20/03/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית16/02/1998
פרסום להפקדה ברשומות11/12/1997תאריך פרסום: 11/12/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4596. עמוד: 908. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים28/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 28/11/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/11/1997
החלטה בדיון בהפקדה11/08/1997
קבלת תכנית02/07/1996