שטח לבניני ציבור, הקמת מבני ציבור לחינוך,תרבות,ספורט,ש.צ.פ.(גני ילדים,בתי ספר)

תוכנית צש/ 6/ 22/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח לבניני ציבור, הקמת מבני ציבור לחינוך,תרבות,ספורט,ש.צ.פ.(גני ילדים,בתי ספר)
מספר: צש/ 6/ 22/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגרש לבניני ציבור
לצורך הקמת מבני ציבור לחינוך, לתרבות,
לספורט למסוף היסעים, לכבישים, לחניות, למדרכות
ולשטח ציבורי פתוח.
2. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןגאולים

תיאור המיקום:
שטח בניני ציבור.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7881חלק4-5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 0/ 2/ 0.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 3999. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים12/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/08/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/08/2005
החלטה בדיון באישור תכנית20/06/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2681. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים01/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/03/2005
החלטה בדיון בוולק"ח15/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה01/11/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/03/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף15/02/2004
קבלת תכנית13/01/2004