שטח לכריית חלוקי נחל - נחל קצב

תוכנית 12/ 03/ 166

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח לכריית חלוקי נחל - נחל קצב
מספר: 12/ 03/ 166
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איתור וייעוד של שטחים למטרות אלה:
- כריית חלוקי נחל
- הקמת מתקנים לעיבוד החומר הנכרה
- הכנת דרך גישה לאזור המתקנים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות

תיאור המיקום:
מקום: נחל קצב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39101חלק2, 4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
קבלת תכנית24/12/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002