שטח למבנים ומוסודת ציבור בדימונה

תוכנית 25/ 02/ 101/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטח למבנים ומוסודת ציבור בדימונה
מספר: 25/ 02/ 101/ 51
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של שטח המיועד למוסודות ציבור עפ''י מבנה בניה קיים ועתידי.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת שימושים המותרים בשטח למבנים ומוסות ציבור.
2. קביעת שטחי בניה מותרים.
3. קביעת הוראות בניה: מרווחי בניה, גובה מבנים והנחיות בינוי.
4. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונהדימונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100088חלק2
400505חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית25/ 02/ 101תכנית מתאר דימונהשינוי
תוכנית25/ 03/ 110שכונת נווה דוד דימונהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/09/2012
קבלת תכנית07/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/08/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201201003/09/2012