שטח למוסד סיעודי ובית אבות - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 87

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח למוסד סיעודי ובית אבות - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 87
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור ושטח לחניה ודרך.
ב. שינוי יעוד משטח לתכנון מחדש לשטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח.
ג. לקבוע הנחיות בניה.
ד. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39552חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/1988תאריך פרסום: 12/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3516. עמוד: 601. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים10/11/1987
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/1986
פרסום להפקדה בעיתונים08/11/1985תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1985. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1985. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1985.
פרסום להפקדה ברשומות27/10/1985תאריך פרסום: 27/10/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3263. עמוד: 632. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון בהפקדה26/08/1985
קבלת תכנית23/06/1985