שטח למוסד - עמותת בבא-סאלי

תוכנית 22/ 02/ 101/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטח למוסד - עמותת בבא-סאלי
מספר: 22/ 02/ 101/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשטח למוסד בהסכמת בעלים
ע"י איחוד וחלוקה ושינויים ביעודי קרקע
וקביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:
גוש: ע- 6 חלק מחלקה: 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 02/ 101/ 1בית ספר מקיף לבנים - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/09/2005
קבלת תכנית04/11/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500805/09/2005