שטח למוסדות ציבור - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח למוסדות ציבור - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לבנייני ציבור (טיפת חלב, לשכת עבודה ועוד)
בשטח המיועד לתכנון מחדש בתכנון רשום שיכון ציבורי מס' 2/ 12/ 4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/12/1969תאריך פרסום: 25/12/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1588. עמוד: 909. שנה עברית: התשל .
פרסום לאישור בעיתונים15/12/1969תאריך פרסום בעיתון: 15/12/1969. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/1969.
החלטה בדיון באישור תכנית04/09/1969
פרסום להפקדה ברשומות19/06/1969תאריך פרסום: 22/06/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1533. עמוד: 1606. שנה עברית: התשכט .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/1969תאריך פרסום בעיתון: 01/06/1969. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/1969.
החלטה בדיון בהפקדה10/04/1969
קבלת תכנית01/04/1969