שטח למוסדות ציבור - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח למוסדות ציבור - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- יעוד שטחים לבנייני ציבור (שטח לבית כנסת במגרש 906 ו
שטח לשתי כיתות לימוד לקשי חינוך במגרש 908).
- יעוד שטח לדרך גישה למכוניות (המשך רחוב החזון איש).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39578חלק38, 56
100279חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/1971תאריך פרסום: 05/08/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1743. עמוד: 2338. שנה עברית: התשלא .
פרסום לאישור בעיתונים25/07/1971תאריך פרסום בעיתון: 25/07/1971.
החלטה בדיון באישור תכנית01/04/1971
פרסום להפקדה בעיתונים13/05/1970תאריך פרסום בעיתון: 13/05/1970.
פרסום להפקדה ברשומות07/05/1970תאריך פרסום: 07/05/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1622. עמוד: 1902. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון בהפקדה19/02/1970
קבלת תכנית15/12/1968