שטח למוסדות ציבור

תוכנית 23/ 02/ 101/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח למוסדות ציבור
מספר: 23/ 02/ 101/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח לבניני ציבור ושטח
למוסד על ידי שינויים בייעודי קרקע, איחוד מגרשים
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
גוש: 39553 חלקות - בהסדר
מקום - צומת הרחובות קיבוץ גלויות וגולומב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39553חלק58, 60, 99
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/1998תאריך פרסום: 09/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4661. עמוד: 4477. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים25/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 25/06/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית25/05/1998
פרסום להפקדה ברשומות08/03/1998תאריך פרסום: 08/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4626. עמוד: 2716. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים19/02/1998תאריך פרסום בעיתון: 19/02/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/02/1998
החלטה בדיון בהפקדה29/12/1997
קבלת תכנית20/07/1997