שטח למחלף בצומת דרך ששת הימים דרך יבנה.

תוכנית רח/ 2110/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטח למחלף בצומת דרך ששת הימים דרך יבנה.
מספר: רח/ 2110/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.קביעת שטח למחלף בצומת ששת הימים
דרך יבנה .
2. קביעת שטח לש.צ.פ. וביטול ש.צ.פ.
3. קביעת דרך חדשה וביטול דרך קיימת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
ישוב: רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3651חלק28, 31, 4223, 26-27, 30
3653חלק26, 2818, 179, 182
3654חלק9-10, 12-14, 17-18, 30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ במ/ 11פרדס גאליה.שינוי
תוכניתרח/ 2004קביעת אזור תעשיה ומלאכהשינוי
תוכניתרח/ 950/ 23תכנון כוללשינוי
תוכניתמח/ 140תוכנית מח/ 140שינוי
תוכניתרח/ מק/ 2004/ 4איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעליםשינוי
תוכניתR/ 6תכנית מנדטורית למחוז המרכזשינוי
תוכניתרח/ 53/ דחלוקת החלקות לבנית מבנים לתעשיה ומלאכה,המרת שטח מאזור חקלאי לאזור תעשיה ומלאכהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 816. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים22/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית31/07/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות20/06/2002תאריך פרסום: 20/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5087. עמוד: 2994. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים24/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה20/10/1999
קבלת תכנית02/05/1999