שטח למסחר באזור תעשיה - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 103/ 2/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח למסחר באזור תעשיה - אופקים
מספר: 23/ 03/ 103/ 2/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת אחוזי בניה למגרש מסחרי קיים ע"מ לאפשר את הגדלת אולם האירועים הקיים.
2. שינוי קווי בניין קיימים לרבות יצירת קווי בניין 0.00 בקו בניין צדדי ואחורי.
3. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח חנייה ציבורית עם מתן זיקת הנאה לאולם אירועים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקיםז'בוטינסקי

תיאור המיקום:
רח' ז'בוטינסקי, אזור התעשיה

גושים וחלקות:
גוש 100212 (ארעי) חלקה 1 (חלק)
לפי שיטת הרישום נישנה גוש 23 ארעי חלקה 21, ספר מס' 500, דף מס' 20

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 103/ 2/ אשינוי יעוד משטח ציבוריע פתוח לאזור מסחרי - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/2009תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1763. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים02/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית04/08/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2008
פרסום להפקדה בעיתונים25/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות09/04/2008תאריך פרסום: 09/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5793. עמוד: 2746. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה26/11/2007
קבלת תכנית05/07/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/12/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה