שטח למעונות סטודנטים - מושב ינון

תוכנית 8/ 02/ 101/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטח למעונות סטודנטים - מושב ינון
מספר: 8/ 02/ 101/ 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור מגורים מיוחד למגורים של כ- 400 סטודנטים במתכונת פנימיה על ידי:
א. שינוי יעוד ממרכז אזורי ושירותים (מגרש מס' 31 חלק) לאזור מגורים מיוחד (מגרש מס' 1000) בשטח של 13.41 דונם.
ב. שינוי יעוד ממרכז אזורי ושירותים ( מגרש מס' 31 חלק) לדרך מוצעת (דרך מס' 3 חלק) בשטח של 700 מ"ר.
ג. קביעת שטחי הבניה המירביים למגרש מס' 1000 "אזור מגורים מיוחד" ל- 105% מתוכם 80% המהווים שטחים עיקריים.
ד. קביעת התכליות והשימושים.
ה. קביעת קווי הבניין המירביים במגרש.
ו. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהינון

תיאור המיקום:
המועצה האזורית באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2720חלק25-26, 31, 92
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4284. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים03/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/07/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/07/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות01/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2006תאריך פרסום: 24/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5520. עמוד: 2604. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2006
פרסום להפקדה בעיתונים03/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/03/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2005
קבלת תכנית01/01/2003