שטח למרכז ספורט - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח למרכז ספורט - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח למרכז ספורט, שטח ציבורי פתוח וחניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/1972תאריך פרסום: 24/02/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1807. עמוד: 1205. שנה עברית: התשלב .
פרסום לאישור בעיתונים07/02/1972תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1972. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית30/12/1971
פרסום להפקדה ברשומות01/04/1971תאריך פרסום: 11/06/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1727. עמוד: 1891. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה01/04/1971
קבלת תכנית15/03/1971