שטח למרכז ספורט - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח למרכז ספורט - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח ציבורי פתוח ושטח ספורט, הכוללים שטח למקרקעין,
בריכת שחיה ומתקנים, מועדון, בנין לשומר, אולם ספורט הכולל מקלט,
מגרשי משחקים לכדור-רגל, טניס, כדור-סל ומגרש משולב.
התכנית מייעדת גם שטחים לדרכים וחנטיות לכלי רכב,
הכל כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1886כל הגוש
1887כל הגוש
1888כל הגוש
1889כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/02/1969תאריך פרסום: 06/02/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1503. עמוד: 791. שנה עברית: התשכט .
פרסום לאישור בעיתונים27/01/1969תאריך פרסום בעיתון: 27/01/1969. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/1969.
החלטה בדיון באישור תכנית19/12/1968
פרסום להפקדה ברשומות29/08/1968תאריך פרסום: 28/08/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1470. עמוד: 2107. שנה עברית: התשכח .
פרסום להפקדה בעיתונים01/08/1968תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1968. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1968.
החלטה בדיון בהפקדה11/04/1968
קבלת תכנית01/04/1968