שטח למתקן הנדסי (באר).

תוכנית רנ/ 830/ 1/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטח למתקן הנדסי (באר).
מספר: רנ/ 830/ 1/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משפ"צ לשב"צ ולדרך.
ב. הוראות בניה לשב"צ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראש העיןראש העיןראש העין

תיאור המיקום:
ישוב: ראש העין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4270חלק13428, 137
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתאפ/ 2000שכונת רמב"ם,נווה אפק,גבעת הסלעים,גבעת טלשינוי
תוכניתממ/ 830שכונת אביב,נווה אפק,איזור התעשיה החדש,גבעת טלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה16/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/12/2003
קבלת תכנית30/06/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400616/03/2004