שטח למתקנים הנדסיים ובריכות אגירה

תוכנית 7/ 02/ 172/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטח למתקנים הנדסיים ובריכות אגירה
מספר: 7/ 02/ 172/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח למתקנים הנדסיים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
גוש: 100058

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100057חלק
100058חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/1998תאריך פרסום: 08/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4708. עמוד: 1100. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים08/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית27/07/1998
פרסום להפקדה בעיתונים10/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 10/05/1998.
פרסום להפקדה ברשומות07/05/1998תאריך פרסום: 07/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4642. עמוד: 3509. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/03/1998
החלטה בדיון בהפקדה29/12/1997
קבלת תכנית24/03/1997