שטח לספורט ובנייני ציבור - שכונת נטעים

תוכנית 22/ 03/ 102/ 148

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח לספורט ובנייני ציבור - שכונת נטעים
מספר: 22/ 03/ 102/ 148
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה של מגרשים,
שינוי יעוד של חלק ממגרש מס' 915/2 ממתקני ספורט לבנייני ציבור.
כמו כן הפיכת חניה ודרך קיימת לבנייני ציבור ואיחודם,
קביעת זכויות בניה במגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39586חלק57
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 66/ אקביעת שימושי קרקע למגורים ומרז ספורט - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/01/2006
קבלת תכנית09/07/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600102/01/2006