שטח לשרותי דרך ברור חייל

תוכנית 7/ 03/ 231/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח לשרותי דרך ברור חייל
מספר: 7/ 03/ 231/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לתחנת תדלוק (שרותי רכב) על
ידי שינוי ביעוד הקרקע, על ידי חלוקת מגרשים בהסכמת
הבעלים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבברור חיל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3100חלק17, 38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 231/ 1מששבצת חקלאית קיבות ברור חיילשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/12/2000תאריך פרסום: 17/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4944. עמוד: 932. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים10/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית04/10/2000
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2000תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4220. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים23/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2000
החלטה בדיון בהפקדה28/02/2000
קבלת תכנית26/08/1999