שטח לתעשיה, מסחר וספורט, שינוי למתאר, טל אל

תוכנית ג/ 10939

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטח לתעשיה, מסחר וספורט, שינוי למתאר, טל אל
מספר: ג/ 10939
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח לתעשיה, מסחר
וספורט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבטל-אל

תיאור המיקום:
ישוב: טל-אל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18460חלק8-9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית10/02/1999
קבלת תכנית15/10/1998