שטח מגורים א' ובניני ציבור 45 יח"ד

תוכנית 23/ 03/ 110/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח מגורים א' ובניני ציבור 45 יח"ד
מספר: 23/ 03/ 110/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח מגורים קומה אחת או קוטג', שטח למוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, דרכים וחניות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
אופקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39563חלק64-105, 119, 130-133
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/03/1975תאריך פרסום: 17/03/1975. שנה עברית: התשלה .