שטח מוסכי העיריה לשעבר - מרכז אזרחי

תוכנית 5/ 03/ 103/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח מוסכי העיריה לשעבר - מרכז אזרחי
מספר: 5/ 03/ 103/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח חלק ממרכז האזרחי
בבאר שבע ע"י שינויי יעוד וקביעת זכויות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
מרכז אזרחי
גושים: 38014 חלקה 5 (דרך) 26 (דרך)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38014חלק6, 274
38018חלק14-17
38045כל הגוש
38049כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/06/1997תאריך פרסום: 03/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4528. עמוד: 3704. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים22/05/1997תאריך פרסום בעיתון: 22/05/1997.
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/1997
פרסום להפקדה ברשומות23/01/1997תאריך פרסום: 23/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4482. עמוד: 1673. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים03/01/1997תאריך פרסום בעיתון: 03/01/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/12/1996
החלטה בדיון בהפקדה08/01/1996
קבלת תכנית24/12/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006