שטח מסחרי באזור התעשיה הישן

תוכנית 2/ 03/ 105/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח מסחרי באזור התעשיה הישן
מספר: 2/ 03/ 105/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד הקרקע מתעשיה ומלאכה למסחר לרבות- משרדים,
אולמות תצוגה, הרצאות ואירועים.
ב. קביעת אחוזי בניה למטרות שירות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
רח' הסתת 15 אזור תעשיה ישן

גושים וחלקות:
גוש 40029 חלקה ו'
גוש 40051 ( לא מוסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40029חלק
40051חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 105/ 12אזור תעשיה-מג' 58-53שינוי
תוכנית2/ מק/ 304שינוי בקוי בנייןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2005תאריך פרסום: 08/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5453. עמוד: 277. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים22/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/09/2005
החלטה בדיון באישור תכנית11/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/05/2005תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5395. עמוד: 2578. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים31/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/03/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה27/12/2004
קבלת תכנית06/07/2004