שטח מסחרי בכניסה למזרעה

תוכנית ג/ 14940

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח מסחרי בכניסה למזרעה
מספר: ג/ 14940
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח חקלאי ומגורים למגורים משולב עם מסחר, שטח חקלאי ודרכים.
ב. הקלה מתמ"א 3 בקו בנין מדרך ראשית מס' 4 ל- 50 מטר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5160צומת רגבה נס עמים - מזרעהשינוי
תוכניתג/ 2315תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעהשינוי
תוכניתג/ 13161תכנית מתאר מזרעהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5784. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים28/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/08/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/08/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/07/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות09/09/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית25/03/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 754. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים26/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/10/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/10/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה27/02/2006
קבלת תכנית30/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/08/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה