שטח נמל ת"א 19

בקשה ועדה מקומית 3561/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שטח נמל ת"א 19
מספר: 3561/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה להיתר פיתוח שטח ציבורי לטיילת נופש וספורט במתחם נמל ת"א.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפונמל תל אביב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6965חלק8
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4010/10/2004