שטח סולל בונה שכונה ב'

תוכנית 2/ 03/ 135/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטח סולל בונה שכונה ב'
מספר: 2/ 03/ 135/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עדכון תוכנית מפורטת מס. 2 / 03 / 117 ע"פ מצב קיי
ם במציאות . ע"י שינויים ביעודי קרקע ובהנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
שכונה ב'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40011כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/09/1992תאריך פרסום בעיתון: 07/09/1992.
פרסום לאישור ברשומות22/06/1992תאריך פרסום: 22/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4019. עמוד: 3718. שנה עברית: התשנב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/03/1992
החלטה בדיון באישור תכנית10/02/1992
פרסום להפקדה ברשומות24/11/1991תאריך פרסום: 24/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3946. עמוד: 887. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים18/10/1991תאריך פרסום בעיתון: 18/10/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/05/1991
החלטה בדיון בהפקדה18/02/1991
קבלת תכנית02/01/1991