שטח פיתוח וקביעת אזורים לשימושים השונים אזור תעשיה, מנוף

תוכנית ג/ 8618

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטח פיתוח וקביעת אזורים לשימושים השונים אזור תעשיה, מנוף
מספר: ג/ 8618
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחום שטח לפיתוח מיידי של הישוב מנוף, קביעת אזורים
לשימושים שונים בתחום התכנית, התווית רשת דרכים,
קביעת הוראות בניה שוות המסדירות את מגורי האדם,
שטחי ציבור פתוחים, וכבישים וחניות, קביעת תנאים,
הנחיות ושלבים של פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמנוף

תיאור המיקום:
ישוב: מנוף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17675חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5268כפר תעשיתי מנוףשינוי
תוכניתג/ 3408כפר תעשיה מנוףשינוי
תוכניתג/ 3067כפר תעשיה מנוףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/05/1996תאריך פרסום: 01/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4405. עמוד: 3106. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים21/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 21/03/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/12/1995
החלטה בדיון באישור תכנית23/08/1995
פרסום להפקדה ברשומות18/05/1995תאריך פרסום: 18/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4305. עמוד: 3336. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים23/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 23/04/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/12/1994
החלטה בדיון בהפקדה19/10/1994
קבלת תכנית11/09/1994