שטח ציבורי במושב בני עטרות

תוכנית גז/ 618/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטח ציבורי במושב בני עטרות
מספר: גז/ 618/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ביעוד שטחים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבני עטרות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות27/07/1961תאריך פרסום: 27/07/1961. מס' ילקוט פרסומים: 862. שנה עברית: התשכא .
קבלת תכנית27/07/1961