שטחי ציבור במרכז בנימינה

תוכנית ש/ 278

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטחי ציבור במרכז בנימינה
מספר: ש/ 278
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרה תכנונית של שטחים ציבוריים במרכז המושבה.

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי יעוד חלקה 13 בגוש 10223 ממבני ציבור למגורים א'.
- יעוד קרקע לבניני ציבור ולשטחים ציבוריים פתוחים, ולשטח ציבורי משולב.
- קביעת הוראות וזכויות בניה, ותנאים להיתר ולפיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןבנימינה-גבעת עדהבנימינה-גבעת עדה

תיאור המיקום:
מרכז בנימינה, רח' הכיכר וקרן היסוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10205חלק8, 117, 9-10, 12
10223חלק13-196, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 23/ אתכנית מיתאר בנימינהשינוי
תוכניתש/ מק/ 950/ אהקמת מחסנים דירתיים בתחום תכנון ועדה מקומית "שומרון".כפיפות
תוכניתש/ 1122/ אקביעת הוראות בניה ובינוי ותנאים להוצאת היתרי בניה, בנימינהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/2008תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3329. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים16/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/03/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/03/2008
החלטה בדיון באישור תכנית13/02/2008
פרסום להפקדה ברשומות05/11/1981תאריך פרסום: 05/11/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2760. עמוד: 170. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים18/10/1981תאריך פרסום בעיתון: 18/10/1981. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/1981. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/1981. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון בהפקדה07/04/1981
קבלת תכנית07/04/1981