שטחים חקלאיים בברור

תוכנית 7/ 03/ 155

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטחים חקלאיים בברור
מספר: 7/ 03/ 155
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התווית דרכים חדשות, ביטול דרכים קיימות.
ב. חלוקת השטח לחלקות חקלאיות.
ג. קביעת אזור חקלאי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבברור חיל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2091חלק2-12, 22-50, 55-59, 62-63, 68-69, 73-7560-61, 64-67, 70, 76-84
2180חלק20, 31-33, 36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות16/06/1968תאריך פרסום: 16/06/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1367. עמוד: 1640. שנה עברית: התשכז .
פרסום לאישור ברשומות09/05/1968תאריך פרסום: 09/05/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1448. עמוד: 1364. שנה עברית: התשכח .
החלטה בדיון באישור תכנית19/02/1968
החלטה בדיון בהפקדה17/04/1967
קבלת תכנית01/04/1967