שטחים חקלאיים - עצמונה

תוכנית 7/ 03/ 468

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שטחים חקלאיים - עצמונה
מספר: 7/ 03/ 468
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה בשטח חקלאי.
ב. קביעת שימושים ותכליות בקרקע חקלאית.
ג. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
שטחים חקלאיים (מושב עצמונה)
מועצה אזורית אשכול, דרומית לעין הבשור.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100296חלק26
100311חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2006תאריך פרסום: 08/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5538. עמוד: 3584. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים01/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/05/2006
החלטה בדיון באישור תכנית06/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1072. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה בעיתונים15/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/12/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/11/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית28/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2005
קבלת תכנית18/05/2004