שטחים לצרכי צבור בטול דרך מאושרת בשכונת בקעה.

תוכנית 1001/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שטחים לצרכי צבור בטול דרך מאושרת בשכונת בקעה.
מספר: 1001/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30014חלק33, 40-46, 48-49, 51-52, 55-66, 70-72, 75, 77, 80-81, 114, 116, 137-138108, 111, 113, 115, 119
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול אישור ברשומות01/07/1976תאריך פרסום: 01/07/1976. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית13/10/1970