שיאים חדשים בע"מ- שינוי

תוכנית 5/ 03/ 108/ 121

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שיאים חדשים בע"מ- שינוי
מספר: 5/ 03/ 108/ 121
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בשימושים ובזכויות בנייה באזור משולב מגורים
ומסחר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעיד ושם

תיאור המיקום:
מקום: שכונה ג'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38030חלק15
38056חלק4176, 183
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 108/ 110שינוי משטח מסחרי לשטח משולב מגורים + מסחר מגרש 15שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
קבלת תכנית30/03/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002