שיוי יעוד מש.פ.צ. לשטח למבני ציבור. כביש שרות

תוכנית 6/ 03/ 123/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שיוי יעוד מש.פ.צ. לשטח למבני ציבור. כביש שרות
מספר: 6/ 03/ 123/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח למבני ציבור, חניה לרכב והפיכת דרך מבוטלת לכביש שירות. 5.85 דונם

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןתלמי יפה

תיאור המיקום:
מושב תלמי יפה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1983חלק
2582חלק11, 31-32
2585חלק
2586חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/02/1984תאריך פרסום: 23/02/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3027. שנה עברית: התשמד .