שיוי יעוד של שטח מחקלאי לשירותי דרך, קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו, סלמה (נ

תוכנית ג/ 8768

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שיוי יעוד של שטח מחקלאי לשירותי דרך, קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו, סלמה (נ
מספר: ג/ 8768
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק סוג ג', הכולל
קיוסק ואוהל אירוח בדואי, למעט שירותי סיכה, רחיצה,
פנצריה ומוסכים לתיקון רכב, בהתאם לתמ"א / 18 - תכני
ת מתאר ארצית לתחנות תדלוק.
ב. קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה

תיאור המיקום:
ישוב: סלמה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19260חלק11, 29, 31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/1997תאריך פרסום: 31/12/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4601. עמוד: 1057. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה31/12/1997
פרסום לאישור בעיתונים22/12/1997תאריך פרסום בעיתון: 22/12/1997. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/1997. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/1997. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/11/1997
החלטה בדיון באישור תכנית28/07/1997
פרסום להפקדה ברשומות02/03/1997תאריך פרסום: 02/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4499. עמוד: 2419. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 20/02/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/02/1997
החלטה בדיון בהפקדה24/05/1995
קבלת תכנית30/01/1995