שיוני בקו בנין צידי, כפר כנא

תוכנית מע/ מק/ 4394/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שיוני בקו בנין צידי, כפר כנא
מספר: מע/ מק/ 4394/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין צדדי בחלק הצפוני של המגרש בלבד, מ- 3 מטר ל- 1.40 מטר עפ"י קו בנין קיים בשטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17394חלק35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 4394חלוקת מגרשים ושטחי ציבור, כפר כנאשינוי