שיוני בקו בנין, כפר כנא

תוכנית מע/ מק/ 5942/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שיוני בקו בנין, כפר כנא
מספר: מע/ מק/ 5942/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין צידי למגרשים 27/8/9/7 1 מטר במקום 3 מטר. הגדרת ושינוי קווי בנין לשאר התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17396חלק27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 5942תכנית מתאר כפר כנאשינוי