שיוני יעוד מאזור חקלאי לקרית חינוך, משהד, מתאר 1

תוכנית ג/ 11346

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שיוני יעוד מאזור חקלאי לקרית חינוך, משהד, מתאר 1
מספר: ג/ 11346
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור חקלאי למבני ציבור ( קרית חינוך) שצ"פ ודרך.


ב. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד

תיאור המיקום:
ישוב: משהד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17465חלק35, 40
17468חלק3, 5, 1415, 17, 36, 83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית20/02/2001
פרסום לאישור ברשומות19/09/2000תאריך פרסום: 19/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4921. עמוד: 4883. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים13/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/08/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות01/06/2000
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות06/12/1999תאריך פרסום: 06/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4829. עמוד: 1555. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים19/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 18/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1999. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/1999. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/11/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/11/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/11/1999
החלטה בדיון בהפקדה26/07/1999
קבלת תכנית07/06/1999