שיכון חילים משוחררים כפר כמא

תוכנית ג/ 2619

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שיכון חילים משוחררים כפר כמא
מספר: ג/ 2619
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת הקרקע למגרשי בניה עבור חלים משוחררים
חלוקה לדרכים לגן ילדים ולגן צבורי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15333חלק8485, 90
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית28/11/1977
פרסום להפקדה ברשומות12/05/1977תאריך פרסום: 12/05/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2320. עמוד: 1345. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה13/09/1976
קבלת תכנית14/05/1976