שיכון סטלה מריס לאנשי צבא קבע.

תוכנית חפ/ 870

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שיכון סטלה מריס לאנשי צבא קבע.
מספר: חפ/ 870
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התוכנית היא תכנון מחדש של השטח הכלול ת.ע. מאושרת מס. 583 :
- ביטול החלקות המאושרות, כמו כן חלק מהדרכים המאושרות וחלוקת השטח מחדש לשם פיתוח מידי למטרת שעכון בצורה מאורגנת.
- הקצבת שטחים חדשים לבנינים ציבורים, גנים פרטים ומקומות לבנינים ציבוריים ( בית ספר, בית מלחים ), כמו כן קביעת שני מרכזי חנויות ומגרשי חניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10814חלק35, 69, 86, 88, 177-188, 190-209, 214-21589
10815חלק51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/02/1953תאריך פרסום: 05/02/1953. מס' ילקוט פרסומים: 274. שנה עברית: התשיג .
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/1952
החלטה בדיון בהפקדה03/01/1952
קבלת תכנית21/02/1951