שיכון צבורי מס' 2/1/1180 בישוב מעלה צביה

תוכנית ג/ 15269

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שיכון צבורי מס' 2/1/1180 בישוב מעלה צביה
מספר: ג/ 15269
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תכנית ברת תוקף " לשיכון ציבורי" לביצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמעלה צביהצביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19255חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף26/06/2007
קבלת תכנית31/01/2005